Lagere verzekeringspremie is echt mogelijk bij Optiekverzekering.nl  Optiekverzekering.nl zal voor een aantal van u nieuw zijn, daarom volgt hier een korte introductie: Optiekverzekering.nl is opgericht vanuit de visie dat de Opticiens als groep gemiddeld minder schade maken, minder premie hoeven te betalen dan de groep verzekerden die regelmatig een schade veroorzaakt. Omdat Optiekverzekering.nl op haar beurt minder schade hoeft uit te keren, liggen de verzekeringstarieven aanzienlijk lager dan bij andere maatschappijen. De voorwaarden van Optiekverzekering.nl zijn echter hetzelfde en vaak zelfs uitgebreider.

Wilt u laten doorrekenen of u via Optiekverzekering.nl voordeliger uit kunt zijn, neem dan contact op met ons kantoor via telefoon 0297 232 070 of via email info@optiekverzekering.nl.

Meer informatie...